Проектиране и изработване и пуск на PLC, DCS, HMI системи